piątek, 23 sierpień 2019

Dyrekcja:

 • mgr Jolanta Czepek – dyrektor, nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, zarządzania placówkami oświatowymi;
 • mgr Dorota Muszyńska – wicedyrektor, nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, terapii pedagogicznej, zarządzania placówkami oświatowymi.

Nauczyciele:

 • mgr Wiesława Paczyńska – nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • mgr Katarzyna Kędziora – Dukszta - nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • Agnieszka Serafin – nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego,
 • mgr Małgorzata Futro – nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • mgr Katarzyna Adamska – nauczyciel mianowany specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej
 • mgr Anna Winkel – nauczyciel mianowany, specjalista zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • mgr Magdalena Trela – nauczyciel kontraktowy, specjalista zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, pracy socjalnej i resocjalizacji,
 • mgr Katarzyna Rutkowska - nauczyciel kontraktowy, specjalista edukacji wczesnoszkolnej i resocjalizacji,
 • mgr Izabela Biała – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel religii,
 • mgr Lucyna Walewska – Jastrząbek – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel zajęć umuzykalniających i rytmiki,
 • mgr Małgorzata Zaganiaczyk - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel logopeda,
 • mgr Agata Orzechowska – nauczyciel kontraktowy, nauczyciel języka angielskiego,
 • mgr Karolina Walkowiak - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel pedagogiki specjalnej,
 • mgr Paulina Jeske - nauczyciel kontraktowy, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • mgr Małgorzata Winkiel - nauczyciel kontraktowy, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Obsługa:

 • Irena Pilna – główna księgowa,
 • Lucyna Babrakowska - woźna oddziałowa,
 • Alicja Świder - woźna oddziałowa,
 • Emilia Kubicka - woźna oddziałowa,
 • Beata Przykucka - woźna oddziałowa,
 • Katarzyna Kmieć - woźna oddziałowa, pomoc do dzieci,
 • Agnieszka Springer - woźna oddziałowa, pomoc do dzieci,
 • Piotr Adamski – konserwator.