czwartek, 15 kwiecień 2021

Dyrekcja:

 • mgr Małgorzata Futro – dyrektor, nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, zarządzania placówkami oświatowymi;

Nauczyciele:

 • mgr Wiesława Paczyńska – nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • mgr Katarzyna Kędziora – Dukszta - nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • mgr Agnieszka Serafin – nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego,
 • mgr Katarzyna Adamska – nauczyciel mianowany specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej
 • mgr Anna Winkel – nauczyciel mianowany, specjalista zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
 • mgr Magdalena Trela – nauczyciel mianowany, specjalista zintegrowanej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagogiki, pracy socjalnej i resocjalizacji,
 • mgr Katarzyna Rutkowska - nauczyciel kontraktowy, specjalista edukacji wczesnoszkolnej i resocjalizacji,
 • mgr Izabela Biała – nauczyciel dyplomowany, nauczyciel religii,
 • mgr Małgorzata Zaganiaczyk - nauczyciel dyplomowany, nauczyciel logopeda,
 • mgr Karolina Walkowiak - nauczyciel kontraktowy, nauczyciel pedagogiki specjalnej,
 • mgr Małgorzata Winkel - nauczyciel kontraktowy, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego,
 • mgr Dorota Muszyńska - nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, terapii pedagogicznej, zarządzania placówkami oświatowymi,
 • mgr Elżbieta Kwapińska - nauczyciel mianowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, logopeda,
 • mgr Jolanta Czepek - nauczyciel dyplomowany, specjalista wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego, zarządzanie placówkami oświatowymi.
 • Maja Roszkiewicz - nauczyciel filologii angielskiej

Obsługa:

 • Irena Pilna – główna księgowa,
 • Lucyna Babrakowska - woźna oddziałowa,
 • Alicja Świder - woźna oddziałowa,
 • Emilia Kubicka - referent d/s kadrowych
 • Beata Przykucka - woźna oddziałowa,
 • Katarzyna Kmieć - woźna oddziałowa, pomoc do dzieci,
 • Agnieszka Springer - woźna oddziałowa, pomoc do dzieci,
 • Agnieszka Szwed - intendentka
 • Daria Ochendzan - kucharka
 • Anna Mazur - pomoc kuchenna
 • Monika Zagaińska - pomoc kuchenna
 • Piotr Adamski – konserwator.