czwartek, 15 kwiecień 2021

Przedszkole Samorządowe im. Kubusia Puchatka w Skokach to przedszkole z tradycjami, to miejsce dobrej zabawy i nauki. Istnieje już od 1945 roku. Obecna nazwa przedszkola została nadana podczas obchodów 25 – lecia placówki w maju 2010 roku.
Przedszkole mieści się w pięknym, zielonym, spokojnym i bezpiecznym miejscu. W placówce funkcjonuje 7 oddziałów.
Kadra pedagogiczna liczy 14 nauczycieli. Dbając o dobro dzieci systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, które pozwalają na prowadzenie dodatkowych zajęć: logopedycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, tanecznych, plastycznych.
A11
Do tradycji naszego przedszkola wpisał się:
 • Gminny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej,
 • Konkurs recytatorski poezji dziecięcej,
 • Konkurs taneczny,
 • Noc Świętojańska, Mikołajkowa,
 • Powitanie kolejnych pór roku,
 • Akademia z okazji odzyskania Niepodległości,
 • Jasełka
 • Warsztaty wielkanocne i bożonarodzeniowe,
 • Kiermasz wielkanocny i bożonarodzeniowy.
Nauczyciele wszystkich grup wiekowych prowadzą obserwacje pedagogiczne dzieci, a dla 5/6 latków diagnozę, które są szczegółowo omawiane dwa razy w roku na zebraniach z rodzicami.
Dzieci wiedzę swoja poszerzają także poprzez różne wycieczki do zakładów pracy, poznawcze oraz na przedstawienia teatralne.
Przedszkole współpracuje z:
 • Biblioteką Publiczną w Skokach
 • SP im. Adama Mickiewicza w Skokach,
 • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Wągrowcu,
 • OPS w Skokach
 • Sądem Rodzinnym w Wągrowcu,
 • PCPR w Wągrowcu,
 • Muzeum Regionalnym w Wągrowcu i innymi.
W naszym przedszkolu nauczyciele celowo i systematycznie stosują elementy aktywizujących metod pracy:
 • Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Gimnastyki twórczej R. Labana, K. Orffa,
 • Ruchu rozwijającego W. Sherborne,
 • Odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak,
 • Edukacji matematycznej wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Gimnastyki mózgu Dennisona,
 • Pedagogiki zabawy.
Podstawową formą aktywności dzieci w naszym przedszkolu jest zabawa. Stąd wypływa powszechnie znana prawda, że dziecko powinno uczyć się – bawiąc i bawić się – ucząc.