niedziela, 16 luty 2020

UWAGA RODZICE

Podpisywanie deklaracji na rok szkolny 2018/2019, dotyczących czasu pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach

nastapi od 25.06.2018r. - 29.06.2018r. w godzinach 8.00 - 15.30

Umowy podpisują również rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną.

Umowę może podpisać jeden z rodziców lub opiekun prawny.

Nie podpisanie umowy jest równoznaczne z rezygnacją z usług przedszkola!