niedziela, 28 luty 2021

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie plastycznym
pt. „MOJA MASKA KARNAWAŁOWA”

 Regulamin konkursu

1. Postanowienia ogólne:
Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Zespole Szkół VII Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich w Biedrusku.
Koordynowany jest przez nauczycielki Magdalenę Misiak i Annę Wachowiak.
Czas trwania konkursu: od 13 stycznia 2021 r. do 01 lutego 2021 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi do 08 lutego 2021 r.

2. Cele konkursu:
• pielęgnowanie tradycji karnawałowych
• rozwijanie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicem, a dzieckiem poprzez wspólne spędzanie czasu
• wzbogacanie i rozwijanie różnych form i technik plastycznych
• rozwijanie zainteresowań twórczych u dzieci w wieku przedszkolnym
• rozbudzanie kreatywności dzieci
• promowanie talentów
• prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci

3. Uczestnicy konkursu:
Dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z rodzicami lub wychowawcami grupy przedszkolnej.

4. Warunki
• Zadaniem uczestników jest wykonanie maski karnawałowej w formie płaskiej lub przestrzennej wybraną przez siebie techniką przy użyciu dowolnych materiałów.
• Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora pracy, wiek oraz nazwę grupy przedszkolnej wypisane drukowanymi literami. Należy też podać adres mailowy lub numer telefonu do osoby nadzorującej konkurs.
3 wybrane prace należy do końca 1 lutego 2021 r. przesłać na adres:

Przedszkole w Zespole Szkół im. VII Pułku Strzelców Konnych Wlkp
ul. Ametystowa 2
62-003 Biedrusko
z dopiskiem Konkurs „ Moja Maska Karnawałowa”

• O wynikach konkursu powiadomimy laureatów telefonicznie lub mailowo.

5. Kryteria oceny:
Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę:
- zgodność z tematem,
- pomysłowość i oryginalność w wykorzystaniu materiałów
- wysiłek włożony w wykonaną pracę i indywidualne predyspozycje,
- wiek uczestnika

6. Skład komisji konkursowej:
W skład jury będą wchodzić kierownik przedszkola Pani Karina Grajek, oraz nauczycielki Anna Wachowiak i Magdalena Misiak

7. Nagrody
• Dla laureatów konkursu przewidziane są nagrody.

8. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na późniejszą publikację zgłoszonej pracy oraz z akceptacją regulaminu.

9. Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów.

Wyniki konkursu ogłoszone przez komisję są niepodważalne

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia.