wtorek, 07 kwiecień 2020

UWAGA RODZICE !

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020 / 2021

 

Dzieci, które chcą rozpocząć swoją edukację przedszkolną w Przedszkolu Samorządowym im. Kubusia Puchatka w Skokach biorą udziału w rekrutacji – rodzice/opiekunowie prawni pobierają i składają osobiście wnioski zgłoszeniowe do przedszkola w nieprzekraczalnym terminie od 10 lutego do dnia 28 lutego 2020r. (włącznie) w godzinach: od 7.00 do 15.00.
(biuro nr 4 p. Emilia Kubicka, biuro nr 7 p. Małgorzata Futro).

Wnioski dotyczące rekrutacji wraz z załącznikami można pobrać osobiście w przedszkolu lub ze strony internetowej: www.przedszkoleskoki.pl (zakładka: Dla Rodziców)

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które po zakończonej rekrutacji zostaną przyjęte do przedszkola, są zobowiązani do podpisania deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.
Termin podpisywania w/w deklaracji zostanie podany później.

Prosimy o zachowanie wyznaczonego terminu.