niedziela, 27 wrzesień 2020

TRAKTAT KRÓLEWSKO - CESARSKI

„Dawno, dawno temu kiedy nad brzegami Warty i Cybiny rósł bór bardzo stary, na wyspie zwanej Ostrowem w warownym i okazałym grodzie, żył pierwszy polski władca – książę Mieszko. Wraz z żoną swą, Dobrawą, rządził mądrze i sprawiedliwie, w Poznaniu dając państwu polskiemu początek. Odtąd wszyscy władcy, którzy tu rezydowali, historii składając pokłon, imię Poznania rozsławiali".

Spotkanie z teatrem,  podczas spektaklu pt. „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu”, na które wybrała się 4.11.2019 r. grupa Tygryski II oraz Sowy było znakomitą okazją do zapoznania się z historią, tradycją i kulturą naszej ojczyzny. Aktorzy przedstawili w sposób zrozumiały dzieje splątania losów narodów i przenikania kultur, które stworzyły dzisiejszy Poznań i jego okolice.
Wizyta w MDK w Wągrowcu była też dla dzieci wspaniałą okazją do zapoznania się z zawodem kierowcy. Pan Bartosz Marciniak opowiedział jak wygląda dzień pracy kierowcy, pokazał wszystkie ważne miejsca w autobusie oraz co najbardziej zainteresowało dzieci – zaprosił każdego chętnego na siedzenie kierowcy. Dzieci mogły zapytać o każdy przycisk oraz sprawdzić jego działanie.
Serdecznie dziękujemy Panu Bartoszowi Marciniakowi za poświęcony czas i przybliżenie tematu pracy kierowcy.
Katarzyna Rutkowska, Karolina Walkowiak, Magda Trela