wtorek, 26 maj 2020

 

„WIOSENNA MUZYKA” – zajęcia z udziałem rodziców.

Zajęcia otwarte to jedna z wielu form współpracy przedszkola z rodzicami. W trakcie takich zajęć rodzice mają okazję zapoznać się m.in. ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy już potrafią.

zdjęcia do artykułów 002


I tak, 25 marca rodzice dzieci z grupy Sowy II przybyli do przedszkola, by wspólnie ze swoimi dziećmi wziąć udział w zajęciach z wykorzystaniem elementów metody aktywnego słuchania muzyki B. Strauss.
Słuchanie muzyki tą metodą integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wyliczane i wierszyków, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów, czy też rytmiczne snucie dowolnej opowieści. Największą radością dzieci i ich rodziców było wspólne działanie, obcowanie z muzyką, aktywne wchodzenie w role, a przede wszystkim wspólna zabawa połączona z nauką.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w spotkaniu. Mamy nadzieję, że kolejne zajęcia będą się cieszyć równie licznym zainteresowaniem.